Infolinia tel.: +48 730 210 210

Grupę Kapitałową tworzą spółki:

1)     Auto Czarter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie (04-872), przy ul. Strzygłowskiej 28 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804922, NIP: 9522199790, REGON: 384408982

2)     Goźliński Holding spółka komandytowo-akcyjna

z siedzibą w Warszawie (04-872), przy ul. Strzygłowskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764022, NIP: 5252775364, REGON: 382135400

3)     Auto Czarter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie (04-872), przy ul. Strzygłowskiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147395, NIP: 6842102572, REGON: 370427720

4)     AN-CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

z siedzibą w Warszawie (04-872), przy ul. Strzygłowskiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480684, NIP: 9522126609, REGON: 146916154

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI